TÜİK istatistikleri: 5 yaş okullaşma oranında büyük gerileme

TÜİK’in çocuklara ilişkin yayınladığı istatistiklere göre, 5 yaşta net okullaşma oranı, 2019/20 öğretim yılında yüzde 71,2 iken, ekonomik krizin derinleştiği 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9’a geriledi. Öte yandan 6-15 yaş grubundaki çocuklar, en fazla savaş oyunu oynuyor.

GÜNCEL 20.04.2022 12:08

TÜİK istatistikleri: 5 yaş okullaşma oranında büyük gerileme

Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İstatistiklerle Çocuk, 2021” başlıklı raporunu yayınladı.

Buna göre nüfusunun yüzde 26,9’unu çocuk nüfus oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300’ünü çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek, yüzde 48,7’si ise kız. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2021 yılında yüzde 26,9 oldu.

GELECEKTE ÇOCUK ORANI AZALACAK

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

Öte yandan Türkiye’nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu.

AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 23,9 ile İrlanda, yüzde 21,5 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta, yüzde 16,5 ile Portekiz ve Almanya oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

tuik-istatistikleri-5-yas-okullasma-oraninda-buyuk-gerileme-1005983-1.

ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL URFA

ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 42,3 ile Şırnak ve yüzde 40,1 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 17,3 ile Dersim oldu. Dersim’i yüzde 17,8 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli izledi.

tuik-istatistikleri-5-yas-okullasma-oraninda-buyuk-gerileme-1005982-1.

EN AZ BİR ÇOCUK BULUNAN HANEHALKI YÜZDE 45,3

Türkiye’de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı yüzde 45,3 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 25 milyon 329 bin 833 oldu. Hanelerin yüzde 45,3’ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi.

Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 71,6 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu illerin yüzde 30,0 ile Sinop ve Tunceli olduğu görüldü.

Toplam hanelerin yüzde 19,1’inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 15,8’inde iki çocuk, yüzde 6,7’sinde üç çocuk, yüzde 2,3’ünde dört çocuk, yüzde 1,5’inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUSUN YÜZDE 29’U 5-9 YAŞ GRUBUNDA

Çocuk nüfusun 2021 yılında yüzde 29,1’inin 5-9 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında çocuk nüfusun yüzde 28,2’sinin 0-4 yaş grubunda, yüzde 27,7’sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 26,8’inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 17,3’ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında yüzde 26,0’sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 29,1’inin 5-9 yaş grubunda, yüzde 28,3’ünün 10-14 yaş grubunda ve yüzde 16,5’inin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 2020 YILINDA 1 MİLYON 112 BİN 859 OLDU

Doğum istatistiklerine göre; 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 112 bin 859 oldu. Doğan bebeklerin 570 bin 892’si erkek, 541 bin 967’si ise kız oldu.

Canlı doğan bebeklerin yüzde 97,1’ini tekil, yüzde 2,9’unu ikiz, yüzde 0,1’ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında yüzde 91,6 iken 2020 yılında yüzde 98,0 oldu.

BEBEKLERE EN FAZLA KONULAN İSİMLER

ADNKS sonuçlarına göre; 2021 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Alparslan ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Asel oldu.

Doğan erkek bebeklerin 7 bin 88’ine Yusuf, 6 bin 218’ine Alparslan, 5 bin 698’ine Miraç, kız bebeklerin 10 bin 63’üne Zeynep, 6 bin 448’ine Elif, 6 bin 432’ine ise Asel ismi verildi.

Türkiye’de 2021 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

ADNKS sonuçlarına göre, 2021 yılında toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 47,4 oldu. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 33,0 olarak gerçekleşti.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 56,9

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranının, 2019/20 öğretim yılında yüzde 71,2 iken 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9 olduğu görüldü. 5 yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 57,4, kız çocuklar için yüzde 56,3 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2020/21 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 88,9 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 87,9 oldu.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre, eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2015/’16 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98 iken bu oran 2020/21 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2015/’16 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 93,7 iken bu oran 2020/21 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,1 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 59,7’den yüzde 73,2’ye yükseldi.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2020/21 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 70,5, kız çocuklar için yüzde 76,0 olduğu görüldü.

ÇOCUKLARIN İNTERNET KULLANIM ORANI 2021 YILINDA YÜZDE 82,7 OLDU

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013 yılında yüzde 50,8 iken 2021 yılında yüzde 82,7 oldu. İnternet kullanımı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların İnternet kullanım oranının 2013 yılında yüzde 53,7 iken 2021 yılında yüzde 83,9’a, kız çocukların İnternet kullanım oranının ise 2013 yılında yüzde 47,8 iken 2021 yılında yüzde 81,5’e yükseldiği görüldü.

Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında, düzenli İnternet kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların İnternet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, çevrimiçi derse katılma yüzde 86,2 ile ilk sırayı alırken yüzde 83,6 ile ödev veya öğrenme amacıyla İnternete başvurma ikinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 66,1 ile oyun oynama veya oyun indirme, yüzde 61,0 ile paylaşım sitelerinden video izleme, yüzde 55,5 ile İnternet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma izledi. Çocukların İnternette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 9,1 ile İnternet üzerinden alışveriş yapmak oldu.

İNTERNETİ KULLANIM AMAÇLARI EĞİTİM

Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 31,3’ünün interneti, sosyal medya için kullandıkları görüldü. Çocuklar sosyal medyayı hafta içi günde ortalama 2 saat 54 dakika, hafta sonu ise günde ortalama 2 saat 44 dakika kullandı.

Yaş grubu 6-15 olan çocukların yüzde 36,0’sı dijital oyun oynarken bu oran 6-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 32,7, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise yüzde 39,4 oldu.

Dijital oyun oynama oranı yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, 6-15 yaş grubundaki erkek çocukların dijital oyun oynama oranı yüzde 46,1 iken kız çocukların dijital oyun oynama oranı yüzde 25,4 oldu.

Bu oran, 6-10 yaş grubu erkek çocuklarda yüzde 38,7, kız çocuklarda yüzde 26,4 iken 11-15 yaş grubu erkek çocuklarda yüzde 53,7 ve kız çocuklarda yüzde 24,4 oldu.

DİJİTAL OYUN OYNAMA SÜRESİ ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA

Dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 94,7’sinin hemen her gün veya haftada en az bir defa olmak üzere düzenli olarak dijital oyun oynadığı görüldü.

Dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubundaki çocuklar cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların yüzde 96,2’sinin ve kız çocukların yüzde 91,8’inin düzenli olarak dijital oyun oynadığı görüldü.

Düzenli dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubundaki erkek çocukların günlük ortalama oyun oynama süresi hafta içi 3 saat 2 dakika iken hafta sonu 2 saat 59 dakika oldu. Kız çocukları için bu süre hafta içi 2 saat 18 dakika iken hafta sonu 2 saat 11 dakika oldu.

EN FAZLA SAVAŞ OYUNLARI OYNANIYOR

Düzenli dijital oyun oynayan 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 54,3’ü savaş oyunu oynadığını belirtti. Savaş oyununu yüzde 52,0 ile macera/aksiyon, yüzde 41,8 ile strateji, yüzde 27,5 ile simülasyon, yüzde 26,5 ile spor ve yüzde 19,1 ile rol yapma oyunları izledi.

Düzenli dijital oyun oynadığını belirten 6-15 yaş grubu çocukların oynadıkları dijital oyun türleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların en fazla oynadığı oyun türünün yüzde 68,4 ile savaş oyunu, kız çocukların en fazla oynadığı oyun türünün ise yüzde 44,3 ile macera/aksiyon oyunu olduğu görüldü.

KIZ ÇOCUKLARININ EVLENME ORANINDA AZALMA

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2021 yılında yüzde 2,3’e düştü.

Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2021 yılında yüzde 0,1 oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2021 yılı sonuçlarına göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,4 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 22,9 kız çocuklar için yüzde 9,5 olduğu görüldü.

BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 272 BİN 361 OLDU

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında 22 milyon 738 bin 300 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü.

KORUYUCU AİLE YANINDA BAKIMI SAĞLANAN ÇOCUK SAYISI 8 BİN 459 OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 302 olduğu görüldü.

Mevcut koruyucu aile sayısı 6 bin 978, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 8 bin 459 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2021 yılında 495 oldu.

BOŞANMA DAVALARI SONUCU VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 76,1

Boşanma istatistiklerine göre; 2021 yılında boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 76,1’inin anneye, yüzde 23,9’unun ise babaya verildiği görüldü.

TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRENLERİN YÜZDE 8,8’İ ÇOCUK

Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre; 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15,3’ü ölüm ya da yaralanma ile sonuçlandı.

Bu kazalarda toplam 4 bin 866 kişi yaşamını yitirirken ölen kişilerden 430’unu çocuklar oluşturdu. Yaş grubuna göre yaşamını yitiren çocuklar incelendiğinde, ölen çocukların yüzde 46,0’sının 0-9 yaş grubunda, yüzde 25,1’inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 28,8’inin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.

Günün Önemli Manşetleri

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.