Talha bin Ubeydullah kimdir

Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam’ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke‘den bir peygamber çıkacağını işitmiştir. Rahibin tarifinden, peygamberin Muhammed olduğunu anlar. Derhal Mekke’ye dönen Talhâ, Muhammed’in peygamberlik iddiasında bulunduğunu işitince Ebu Bekir vasıtasıyla Hz.Muhammed’e biad ederek Müslüman olur. Peki, Talha bin Ubeydullah kimdir?

TALHA BİN UBEYDULLAH KİMDİR?

Talhâ bin Ubeydullah, (d. 598, Mekke – ö. 7 Kasım 656) cennetle müjdelenen on sahabiden biridir.

İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam’ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke’den bir peygamber çıkacağını işitmiştir. Rahibin tarifinden, peygamberin Muhammed olduğunu anlar. Derhal Mekke’ye dönen Talhâ, Muhammed’in peygamberlik iddiasında bulunduğunu işitince Ebu Bekir vasıtasıyla Hz.Muhammed’e biad ederek Müslüman olur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Talhâ bin Ubeydullah Müslüman olduktan sonra Mekkeli paganlar tarafından işkencelere tabi tutulur. Hatta bir keresinde Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye adamlarıyla birlikte Ebu Bekir ve Talhâ’yı yakalayarak birbirine bağlayıp işkence yapar. Bu hadiseden dolayı onlara karineyn (bitişikler) denirdi.

Talhâ bin Ubeydullah, 622 yılında hicrete katılarak Mekke’den Medine’ye geldi. Uhud Savaşı’na katıldı. Savaşın ilerleyen aşamalarında, iki ateş arasında kalan İslam Ordusu dağılınca, Muhammed’i savunmak için kalan çok az kişilerden biriydi. Bu savaşta seksenin üzerinde yara aldığı ve bunlardan birinin kolunu sakat bıraktığı rivayet edilir.

Talhâ, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Muhammed onun için şöyle demiştir:

Sahabe-i Kiram’dan ayakları üzerinde dolaşan bir şehit görmek istiyor musunuz? İşte o Talha bin Ubeydullah’tır. (Buharî, 2/107; 4/211-212)

Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zubeyr cennetliktir, Sa’d Ibnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde Ibnu’l-Cerrah cennetliktir. (Ebu Davud, Sunnet 9) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Osman bin Affan’ın halife seçilmesinden evvel kendi hakkını ona vermiş, kendi seçilme hakkından vazgeçmiştir.

Ömer bin Hattab, halife olabilecekler arasında Talhâ’yı da saymış ancak o, Osman bin Affan lehine feragat etmiştir. Osman bin Affan’ın halifeliği sırasında ona muhalif olanlara karşı mücadele etmiştir.

İslam’da, ilk bölünme olarak sayılan Cemel Savaşı’nda Ali’ye karşı Ayşe’nin yanında savaşmıştır. Bu savaşta Mervan bin Hakem tarafından öldürülmüştür. Cenaze namazının bizzat Ali tarafından kıldırıldığı rivayet edilir.

Haberler.com – Gündem /beğendim/alkışladım/beğenmedim/güldüm/üzüldüm/sinirlendim/şaşırdım

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.