7’li masadan 7 adımda ‘göç politikası’ önerisi: Kardeşçe hayat mümkün

ANKARA- HDP’nin ‘Geniş Demokrasi İttifakı’ oluşturma davetiyle bir ortaya gelen Türkiye Personel Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, İşçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun oluşturduğu ‘7’li masa’ son devirde yükselen göçmen düşmanlığına ve ‘geri gönderme’ tartışmalarına karşı ortak açıklama yaptı.

Son devirde göçmen düşmanlığının nizam partileri eliyle kışkırtıldığına dikkat çeken 7’li masa, “Türkiye personel sınıfını, işçileri ve halklarımızı bu ırkçı kışkırtmalara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz” dedi.

‘GERİ GÖNDERME’ PROPOGANDASI GÖÇMENLERİN ÇATIŞMA ALANLARINA SÜRÜLMESİNE HİZMET EDİYOR’

Ülkede yaşanan yoksulluğa ‘göçmen yahut mültecilerin’ sebep olmadığını belirten sol, sosyalist yapıların, “Yaşadığımız bu kâbus günlerin, açlık ve yokluk devrinin asıl sebebi ülkeyi soyup soğana çeviren yağmacı ve talancı sermaye iktidarıdır; yandaşı, 5’li Çetesi ve tüm sermaye örgütleriyle birlikte AKP hükümetidir” tabirleriyle süren açıklaması şu formda devam etti:

“Göç bir sonuçtur, kapitalist dünya ve emperyalist savaşlar ise göçlerin ana nedenidir. 90’lı yıllardaki karanlık siyasi atmosferde Kürt halkına yönelik baskı, siyasi cinayetler, köy yakma operasyonları iç göçü körüklemiş, ırkçılık bu siyasetlerle beslenmeye devam etmişti. AKP’nin Neo-Osmanlıcı hayalleri ve “Bir koyup beş alacağız” hesabıyla Türkiye’nin de dâhil olduğu Suriye savaşının geldiği bu basamakta ise Türkiye en büyük göç nüfusunu barındıran ülkelerden biri haline geldi. Savaş tezkeresi için kalkan eller felaketi büyüttü. Ve bugün gerçeklikten uzak ve AKP iktidarının suiistimaline çok açık bir “geri gönderme” tartışması gündemde. Geçmişte Ermenilere, Rumlara, Kürtlere, Alevilere ve başka ezilen bölümlere karşı yürütülen şoven kampanyalar bu kere mülteciler üzerinde deneniyor. Mülteci düşmanlığı yaparak AKP hükümetiyle sağcılık yarışına girişen sistem muhalefeti ise temelinde iktidarın elini güçlendiriyor. “Geri gönderme” propagandası ise Suriye’de yeni cephelerin açılmasına, AKP’nin elinin kuvvetlenmesine ve göçmenlerin çatışma alanlarına hakikat sürülmesine hizmet ediyor.”

7’Lİ MASADAN GÖÇ SIKINTISINA 7 ACİL TALEP

7’li masa yaptığı ortak açıklamada, “Göçmenler Saray’ın kozu, paryası ve sistem muhalefetinin maksat tahtası değildir” diyerek göç sıkıntısında acil atılması gereken adımları şu halde sıraladı:

1- Göç sıkıntısı güvenlikçi bir anlayışla ele alınamaz, İçişleri Bakanlığının keyfine bırakılamaz. Göç sorunu göç ve iltica hakları temelinde yine düzenlenmelidir. 1951 Birleşmiş Milletler Cenevre Mülteci Mukavelesi dâhil olmak üzere memleketler arası hukuktan doğan haklar sığınmacılara tanınmalıdır. Geri Gönderme Merkezlerinin yerini Göç ve İltica Ofisleri almalı; keyfi ve hukuk dışı uygulamalar sona ermelidir. Göçmenlerin statüsüz kalmasına sebep olan mevcut milletlerarası göç idaresi anlayışı değişmeli; kayıtsız-belgesiz nüfus acilen kayıt altına alınmalı ve milletlerarası müdafaa sağlanmalıdır.

2- Türkiye evvelki yıllarda göçmenler için bir transit ülke iken, AB ile imzalanan Geri Kabul Mutabakatı sonrasında bir zarurî ikamet adresi haline geldi. Sonuçta sığınmacıların üçüncü ülkeye geçiş hakkı, hukuk çiğnenerek tırpanlanmış oldu. Geri Kabul Muahedesi derhal iptal edilmeli, mültecilere AB ve Batı ülkelerine gitme hakkı tanınmalı; bu ülkeler, Türkiye ile eşit sorumluluk almalıdır.

3- İç savaşların gösterdiği tarihî gerçek, geri dönüşlerin en az 15-20 yıl sonra başladığı istikametindedir. Savaşın devam ettiği alanlara göçmenlerin zorla gönderilmesi cürümdür. Hasebiyle “Bir yılda göndeririz, davul zurna ile göndeririz” üzere propagandif vaatlerin karşılığı yoktur. Geri dönüşler Suriye’de savaşın derhal sonlandırılması, kalıcı barış ve demokratik ortamın sağlanması ve mülteciler için garantör yapıların oluşmasına bağlıdır. Ayrıyeten dönmek isteyenler için ekonomik, politik, sosyolojik ve ruhsal alt yapının sağlanması gerekir.

4- Türkiye’de göçmen ve mülteciler de dahil olmak üzere herkes için kayıt dışı sigortasız ve garantisiz çalışma son bulmalıdır. Türkiye’de birçok çocuk 2 milyon mülteci ve göçmen personel çok ağır şartlarda sömürülmektedir. Buna karşılık çalışma müsaadesi olan Suriyeli emekçilerin sayısı 38 bin civarındadır. Göçmen ve mülteci emekçilerin yerli emekçiler ile birebir sendikada örgütlenmesinin, toplu mukavele ve grev yapabilmelerinin önü açılmalıdır. Zira onlar Türkiye emekçi sınıfının bir modülüdür. Sermaye rekabeti kışkırtırken, personeller birliği ve ortak çabayı temel almalıdır.

5- Mülteci bayanlar ve çocuklar en ilkel biçimleriyle cinsel istismara maruz kalmaktadır. Mülteci bayanların yaygın formda tacize ve cinsel taarruza uğradığı Türkiye’nin batısından doğusuna bir gerçekliktir. Mülteci bayanlar, LGBTİ+’lar ve çocuklar İstanbul Mukavelesi referans alınarak erkek şiddetine karşı korunmalıdır. Tedbire ve müdafaa siyasetleri geliştirilmeli, şiddet tedbire merkezlerinde çok lisanlı danışmanlık sunulmalıdır.

6- Mahallî idareler vatandaşlık temeline nazaran bütçe aldığından mülteci nüfusun ağırlaştığı belediyeler mali açıdan zorlanmaktadır. Burada tahlil mültecileri dışlamak olamaz. Bizler “hemşerilik” hukukuna nazaran Belediyeler Yasasının tekrar düzenlemesini talep ediyoruz. Merkez bütçe vatandaş sayısına nazaran değil o vilayet ya da ilçede yaşayan tüm insanlara nazaran tekrar belirlenmelidir.

7- AKP-MHP, cihatçı çeteler için Türkiye’yi cephe gerisi olarak kullandırma faaliyetinden vazgeçmelidir. Savaş kabahatleri başta olmak üzere insanlık cürümlerine bulaşmış bireyleri milletlerarası yargıya teslim edecek bir sistem oluşturulmalıdır. Göçmen kaçakçıları ve devlet içindeki uzantıları için ağır cezai düzenlemeler yapılmalıdır. Hudut ötesi operasyon vb. münasebetlerle cihatçı çete mensuplarına vatandaşlık ve çeşitli imtiyazlar verilme uygulaması sonlandırılmalı, cihatçı çeteler derhal dağıtılmalıdır. (DUVAR)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.